Skip to content

ติดตั้งรางน้ำฝน,ท่อนน้ำฝนให้ที่อยู่อาศัย

December 9, 2011

ติดตั้งรางน้ำฝน,ท่อนน้ำฝนให้ที่อยู่อาศัย

รางน้ำฝนไม่ผุ ยังสามารถรับปริมาณน้ำฝนได้มาก

รางน้ำฝนลดปัญหาน้ำล้นราง ช่วยถนอมสีหรือเชิงของที่อยู่อาศัยให้คงทนสวยสวยสด

รางน้ำฝนตามขนาดของไม้เชิงที่อยู่อาศัยโดยไม่ต่อเติมรางน้ำฝนหมดจุดด้อยเช่น

รางน้ำฝนซึมรั่วระหว่างราง, รางกร่อนผุ, รางกรอบร่อน

เพราะรางน้ำฝนด้วยความร้อนจากแสงดวงอาทิตย์ ช่วยถนอมให้สวย

ราวกับรางน้ำฝนของที่อยู่อาศัยทำให้น้ำระบายได้เร็ว ด้วยรางน้ำฝน

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: