Skip to content

รางน้ำฝน

รางน้ำฝน

รางน้ำฝนที่พักอาศัย

รางน้ำฝน สังกะสี

รางน้ำฝน สังกะสี สำหรับที่พักอาศัย

การเลือกขนาดรางน้ำฝนมักจะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของหลังคา เพราะนั้นคือ ปริมาณของน้ำฝนที่จะไหลลงสู่รางน้ำฝน
ขนาดรางน้ำที่พักอาศัยจะเริ่มตั้งแต่ 4 นิ้ว / 5 นิ้ว / 6 นิ้ว
ขนาด 4 นิ้ว ใช้กับหลังคาที่มีความยาวไม่เกิน 5 เมตร
ขนาด 5 นิ้ว ใช้กับหลังคาที่มีความยาว 5-15 เมตร
ขนาด 6 นิ้ว ใช้กับหลังคาที่มีความยาวมากกว่า 15 เมตรขึ้นไป
แต่ทั้งนี้จะต้องมีการวางท่อน้ำฝนเพื่อระบายน้ำ ออกจากรางได้อย่างเหมาะสมด้วย เพราะไม่เช่นนั้น น้ำฝนก็จะล้นออกจากรางได้

รางน้ำฝนโรงงาน โรงเรือน / โรงเก็บของ

รางน้ำฝนตัวยู ขนาดท้องราง 6-13 นิ้ว แบบโดยทั่วไปมักใช้เหล็กกล่องรองรับตัวราง รางน้ำฝนตัววี / รางน้ำฝนครึ่งวงกลม / รางน้ำฝนทรงคางหมู ใช้ในกรณีที่อยู่ตรงกลางรอยต่อของหลังคา

การเลือกวัสดุที่ใช้ทำรางน้ำฝน

วัสดุที่ใช้ทำรางน้ำฝนจะมีอยู่ 2 แบบ คือ ทำจากสังกะสี (Galvanized) และสแตนเลส (Stainlese) บางครั้งนอกเหนือจากมุมมองในเรื่องราคา แล้วยังต้องมองไปยังทำเลหรือที่ตั้งของตัวบ้าน ตัวอย่างเช่น บ้านที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ได้รับไอน้ำทะเล ก็ควรที่จะเลือกใช้รางน้ำฝนสแตนเลสจะเป็นการดีที่สุด เมื่อทำการเลือกชนิดของวัสดุได้แล้ว ก็มาถึงขั้นตอนของการเลือกความหนาของวัสดุ รางน้ำฝนสังกะสีของทางร้านจะมีความหนาอยู่ 3 ระดับ คือ เบอร์ 28 / เบอร์ 26 / เบอร์ 24  ความหนาสังกะสี ส่วนรางน้ำฝนสแตนเลสของทางร้านจะมีความหนาอยู่ 2 ระดับ คือ เบอร์ 27 / เบอร์ 24
รางน้ำฝนสังกะสี ขนาด 4 นิ้ว / 5 นิ้ว / 6 นิ้ว
แผ่นสังกะสี เบอร์ 28 (ความหนา 0.35 มม) / เบอร์ 26 (ความหนา 0.45 มม) / เบอร์ 24 (ความหนา 0.50 มม)
รางน้ำฝนสแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว / 5 นิ้ว / 6 นิ้ว
แผ่นสแตนเลส เบอร์ 27
ท่อน้ำฝน ขนาด 3 นิ้ว / 4 นิ้ว / 5 นิ้ว

รับติดตั้งรางน้ำฝน ลูกหมุนระบายอากาศ ปล่องดูดควัน ท่อดักแอร์ งานสแตนเลส สังกะสีทุกชนิด
บริการ รับติดตั้ง ออกแบบ สั่งทำ รางน้ำฝน ปล่องควัน ลูกหมุนระบายอากาศ ท่อดักแอร์ งานสังกะสี รางน้ำฝนทั้งสแตนเลสและสังกะสีพร้อมให้คำแนะนำ
โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน ประสพการณ์กว่า30ปี ชลบุรี / ฉะเชิงเทรา / สมุทรปราการ โทร. 087-507-5850
หรือ E-mail มาที่ contact@sangkasi.com

Advertisements
One Comment
  1. โปรโมชันวันนี้

    รางน้ำฝนสังกะสีเมตรละ 300 บาท
    รางน้ำฝนสเตนเลสเมตรละ 700 บาท

    http://www.sangkasi.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: